میگو پاک شده 40-31

2,180,000 ریال
ادویه مخصوص هر میگویی متناسب با ذایقه شما دوستان همیشگی

میگو پاک شده 50-41

2,120,000 ریال
سواحل مکران بنا به نظر کارشناسان آبزی‌ پروری با 42 هزار هکتار مزرع کشت در 20 سایت و به دلیل